Velkommen til A/B Ny Mølle

Næste kontortid er tirsdag den 1. maj fra kl. 18.00 til 19.00

Bemærk: Foreningen har ikke nogen ekstern venteliste.

Nyheder fra Bestyrelsen


Ang. byggeaffald og storskrald

Husk, at der ikke må komme byggeaffald i skaldespande eller i stor skraldsrummet. Santitet (WC-kummer/ håndvaske mm.) og maleraffald skal bringes til genbrugspladsen.

Storskrald må ikke kommer over den rød/hvide markering.

Se flere nyheder fra Bestyrelsen.


Nyheder fra Viceværterne


Se flere nyheder fra Viceværterne.